Käyttöehdot


1. Määritelmät

Verified-Reviews : Net Reviews, ranskalainen yksinkertaistettu osakeyhtiö (SAS), rekisteröity Marseillen kauppa- ja yritysrekisteriin (RCS) numerolla 750 882 375, on IT-ratkaisujen tarjoja, joka kerää verkkokauppiaiden tarjoaman sähköisen kaupankäynnin palvelun laatua koskevia arviointeja.

Tuote arvostelu : arvosana, kommentti ja arvointi asiakkaalta verkkokaupan sivustolta ostetun tuotteen laadusta

Sivuston arvostelu : arvosana, komentti ja arviointi asiakkaalta verkkokauppiaan tarjoaman palvelun laadusta

Asiakkaan arvostelu : Määrittää sekä tuotearvostelun että sivuston arvostelun

Back Office : Web-käyttöliittymä, joka tarjoaa asiakkaille pääsyn Vahvistetut-Arvostelut -ohjelman kehittämiin erilaisiin työkaluihin tarjotakseen palvelun (sisältäen asiakaspalautteiden saamisen, palautteen vastaamisen sekä pääsyn tilastotietoihin). Asiakkaan täytyy kirjautua sisään rekisteröinnin yhteydessä luodulle "Asiakasalue"-tilille käyttäjänimellä (Asiakkaan verkkosivun URL) ja omavalinteisella salasanalla.

Asiakastietokanta : Henkilötiedot ja muut tiedot jotka koskevat asiakkaita, jotka ovat tehneet tilauksen verkkokaupan sivustolla. Nämä tiedot, jotka verkkosivu tarvitsee tarjotakseen Sähköisen kaupankäynnin palveluita ja viestiäkseen kaupallisia tietoja asiakkaille, kerätään palvelujen tarjoamisen yhteydessä

Adwords-kampanja : Google-hakukoneen mainosjärjestelmä, joka näyttää mainoksia tai bannerimainoksia perustuen käyttäjän syöttämiin avainsanoihin tai hänen selailukäyttäytymiseensä

Verified Reviews Kauppiaan profiilisivu (tai “todistaminen”) : Googlen indeksoima verkkosivu, joka näyttää kaikki Solution-palvelun jokaiselle asiakkaalle keräämät sivuston arvostelut. Tälle sivulle pääsee napsauttamalla Google-hakukoneen viittamaa kuvaketta tai verkkosivun URL-osoitetta

Asiakas : luonnollinen henkilö tai lakihenkilö, joka käyttää Verified-Reviews -palvelua saadakseen asiakkaiden mielipiteitä koskien verkkokaupan palvelua, ostettua tuotetta, käyttökokemusta tai mitä tahansa muuta toimenpidettä, johon palautetta voi antaa

Henkilötiedot : Tiedot, jotka 6. päivänä tammikuuta 1978 annetun Ranskan tietosuojalain (sellaisena kuin se on muutettuna 4. päivänä marraskuuta 1991 ja 6. päivänä elokuuta 2004 annetun lain mukaan, jolla Euroopan direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä 95/46/EC), merkitsee tai tunnistaa, suorasti tai epäsuorasti, yksityishenkilön

Paketti : Verified-Reviewsin ehdottama ja asiakkaan valitsema tariffi, joka vastaa Solutions-palvelun käsittelemien tilausten määrää

Internet : Tietokone- ja tietoliikenneverkkojen maailmanlaajuinen yhteenliittäminen, joka mahdollistaa käyttäjien pääsyn sisältöihin palvelimilla

Tuote :Ammattilaisen myymä tuote tai palvelu

Verkkokauppapalvelu : Tarjous tavaroista tai palveluista, joko ilmainen tai maksettu, joka on tehty Internetin kautta

Solution : palvelut ja ohjelmistot, jotka tuottavat asiakkaiden tarjoamia sivusto-, tuote- ja myymäläarviointeja, hoitavat kyseisiä arvosteluja, varmistavat niiden luotettavuuden ja julkaisevat niitä Internetissä

Widgets : Verified Reviewsin luomat grafiikat, jotka näyttävät asiakkaan yleisarvosanan perustuen kaikkiin arvosteluihin

Asiakas: luonnollinen henkilö tai lakihenkilö, joka on ostanut tuotteen verkkokauppapalvelusta

 

2. Sopimuksen tarkoitus

Net Reviews (tästä eteenpäin viitattuna "Vahvistetut arvostelut") on ranskalainen yritys (SAS), jonka liiketoiminta on tietokoneohjelmointi. Yritys on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun, joka kerää asiakkaiden arvosteluja yrityksille, jotka tarjoavat tuotteitaan myyntiin tai ilmaisjakeluina, mahdollistaen siten heidän näkyvyytensä ja hakukoneiden sijoituksen kasvun verkossa.
Tätä varten Verified Reviews tarjoaa erilaisia hinnoittelusuunnitelmia vastaamaan asiakkaidensa tarpeita.
Tämän sopimuksen tarkoitus on tarjota ratkaisu asiakaspalautteen keräämiseen ja julkaisemiseen. Tätä säännöstä koskevat käyttöehdot asetetaan jäljempänä.
Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää yksinomaisilla käyttöehdoilla, jotka löytyvät ostotilauksesta, sopimuksesta tai yleisemmin mistä tahansa asiakirjasta, joka vahvistaa osapuolten välisen sopimuksen. Nämä, yhdessä tässä määriteltyjen käyttöehtojen janssa, muodostavat jakamattoman kokonaisuuden. Tarkat ehdot syrjäyttävät kaikki ristiriitaiset lausekkeet tai säännökset, joita saattaa ilmaantua näiden käyttöehtojen johdosta.

 

3. Voimaantulo ja sopimuksen voimassaoloaika

Jotta asiakas saisi pääsyn Solution-palveluun, hänen täytyy täyttää rekisteröintilomake, joka löytyy verkosta osoitteesta http://www.avis-verifies.com/. Rekisteröityminen on pätevä vain, mikäli asiakas täyttää kaikki tarvittavat kentät ja vastaa rehellisesti sekä täsmällisesti. Verified Reviews:lle tulee ilmoittaa kaikista ilmoitettuihin tietoihin tulleista muutoksista.
Pyytämällä rekisteröintiä asiakas tiedostaa lukeneensa nämä käyttöehdot ja hyväksyy ne kokonaisuudessaan ilman poikkeuksia. Asiakkaan rekisteröityminen merkitsee ehtojen täyttä ja ehdotonta hyväksyntää.
Verified Reviews tarjoaa useita paketteja perustuen kuukausittaisten tilausten määrään. Saadakseen neuvoja koskien pakettia, joka vaikuttaa sopivan kaikista parhaiten asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan tulee ilmoittaa Verified Reviews:lle vastaanotettujen tilausten määrä ja niiden keksimääräinen hinta.
Paketin valitseminen ja liittyminen ovat lopulta asiakkaan tehtäviä ja asiakas nimenomaisesti myöntää sen, että hänellä on asiasta koko vastuu.
Sopimus astuu voimaan heti kun asiakas on rekisteröitynyt sivustolle.
Asiakas voi tilata paketin määrittelemättömäksi ajaksi tai määräajaksi.
Ensimmäisessä tapauksessa sopimus voidaan mitätöidä milloin tahansa asiakkaan toimesta. Hänen tulee ilmoittaa Verified Reviews:lle kirjatussa kirjeessä vastaanottotodistuksella. Verified Reviews pitää kaikki jo veloittamaansa asiakkaan tilaamaan pakettiin liittyvät summat.
Asiakkaan lähettämän ilmoituksen postimerkin päivämääräleiman mukaisesta päivämäärästä lähtien Verified Reviews lopettaa palvelunsa ja pysäyttää kaikki mahdolliset automaattisesti veloitukset seuraavalta kuukaudelta; täysi maksu peritään jo alkaneelta kuukaudelta.
Jos sopimus on määräaikainen, tämä määritellään ostotilauksen yhteydessä. Tässä tapauksessa sopimus uusitaan automaattisesti hiljaisella sopimuksella samaksa aikajaksoksi, ellei toinen sopimuksen osapuolista irtisano sopimusta lähettämällä kirjatun vastaanottoilmoituksella 30 kalenteripäivän varoajalla.
Jos määräaikaisen sopimuksen solmineiden osapuolten välillä ei ole tarkkoja ehtoja, sopimus on voimassa toistaiseksi.
Kaikissa tapauksissa jokaisella sopimuksen osapuolella on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti, jos toinen osapuoli vakavasti laiminlyö velvollisuuksiaan, joista on ottanut vastuun, kun kirjatulla kirjeellä ja vastaanottovahvistuksella lähetettye virallinen ilmoitus on jätetty huomiotta.
Sen lisäksi kumpi tahansa sopimuksen osapuolista voi myös irtisanoa sopimuksen, jos toiminta lopetetaan. Asianomaisella osapuolella on vastuu ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle kirjatulla kirjeellä vastaanottovahvistuksella.

 

4. Verified Reviews -palvelut

Asiakas myöntää Verified Reviewsin ilmoittaneen kaikista edellytyksistä, joita tarvitaan Solutions-pelvelun toimimiseen. Päämies myös tiedostaa, että nämä edellytykset saattavat muuttua, erityisesti teknisten tai turvallisuutta koskevien syiden vuoksi. Tässä tapauksessa asiakkaalle ilmoitetaan.

 

4.1. Ratkaisun asentaminen

Ratkaisun voi asentaa usealla eri tavalla:
- Verified Reviewsin kehittämien moduulien kautta useimmille verkkokauppojen ratkaisuille (kuten Prestashop ja Magento)
- Erittäin täydellisen API:n avulla, minkä ansiosta ratkaisu voidaan integroida saumattomasti asiakkaan IT-järjestelmään
On asiakkaan vastuulla asentaa Solution.
Verified Reviews tarjoaa asiakaspalvelua helpottaakseen integraatiota. Tätä varten sen verkkosivuilla saatavilla on selittävä asiakirja ja sen tekninen tiimi on valmiina vastaamaan asiakkaan kysymyksiin ja/tai työskentelemään etänä asiakkaan tietokoneella asentaakseen moduulin tai API:n heidän järjestelmäänsä.
Joka tapauksessa asiakas on ainoa, joka on vastuussa ratkaisun toimintahäiriöistä niiden johtuessa virheellisestä asennuksesta.

 

4.2.Solution-palvelun määräykset

Verified Reviewsin palvelun tarkoituksena on tarjota ratkaisu ja helpottaa sen käyttämistä.
Solution-palvelu tarjoaa useita toimintoja ja lisäpalveluja:
- Arvostelujen kerääminen koskien asiakkaan tuotteiden ja/tai palveluiden laatua
- Yhteistyökumppaneiden (Google, Bing ja muut kaupalliset yhtiöt) arvostelujen julkaisu ja esittäminen
Verified Reviews Kauppiaan profiilisivun indeksointi (tai "todistaminen") hakukoneilla,
- Widgetien luonti ja hankkiminen
Asiakasarvostelujen keräämistyö seuraavasti: jokainen asiakkaan tekemä tilaus synnyttää arvostelupyynnön, joka lähetetään sähköpostiin, jonka asiakas antoi Verified Reviewsille.
Olipa kyseessä aivuston arvostelu tai tuotearvostelu, Verified Reviewsin keräämät arvostelut sisältävät 1-5 tähden luokituksen sekä kommentin.
Kaikki arvostelut ja kommentit säilytetään ja ovat saatavilla asiakkaan Back Officessa ja Verified Reviewsin palvelimilla.
Verified Reviews tekee nyt yhteistyötä myös Googlen kanssa. Tämän yhteistyön ansiosta asiakkaan arvio näkyy automaattisesti verkkosivun URL:n vieressä AdWords-kampanjan ollessa käynnissä, jos keskiarvio on vähintään 3,5/5.
Yleinen sääntö on, että Verified Reviews pidättää oikeuden tehdä sopimuksia kaupallisten yhtiöiden kanssa, erityisesti hakukoneiden kuten Google tai Bing kanssa, voidakseen julkaista asiakkaiden arvosteluja tai luetteloida heidän Verified Reviews -kauppiasprofiilinsa (tai vahvistus), jonka asiakas hyväksyy.
Asiakkaalle tiedotetaan selkeästi, että vain yhteistyökumppanit päättävät ja hallitsevat arvion lisäystä, joka käsittää tähdet ja kerättyjen arvostelujen lukumäärän. Asiakkaiden tiedoksi on täsmennetty, että tämä tulee olemaan näkyvillä keskimäärin 2-4 viikon ajan jälkeen. Verified Reviews ei ole missään tapauksessa vastuussa yhteistyökumppaniensa julkaisemien asiakkaan arvosteluiden ehdoista tai viivästyksistä.
Verified Reviews ei ole vastuussa asiakasarvosteluiden puuttumisesta tai virheellisestä näyttämisestä, sillä sen yhteistyökumppaneilla on omat sääntönsä näiden näyttämisestä. Verified Reviews on velvollinen vain varmistamaan, että Solution-palvleun keräämät arvostelut, kommentit ja arviot välitetään oikein.
Asiakkaalla on myös mahdollisuus teettää asiakkailleen kyselyjä tietyistä aiheista kysymällä heiltä kysymyksiä. Tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin sivuston tai tuotteen arvostelupyyntö. Asiakkaille osoitetut lisäkysymykset lisätään sähköpostitse lähetettäviin pyyntöihin.
Lähetettyään pyynnön Verified Reviews kerää vastaukset ja viestii ne asiakkaalle Back Officen kautta.

 

4.3. Widgetien ehdot

Verified Reviewsillä on saatavilla erilaisia Widget-malleja, joita voi laittaa kaikille päämiehen verkkosivuston sivuille esittelemään sen yleisarviota ja päämiehen lähettämää viimeisintä kommenttia. Widgetissä näkyy Verified Reviewsin tuotemerkki. Verified Reviews tarjoaa kahdentyyppisiä Widgetejä: kiinteitä widgetejä ja kelluvia widgetejä. Kiinteät widgetit pitää integroida päämiehen visuaalisen tyylin oppaaseen. Kelluvat widgetit eivät vaadi mitään muutoksia visuaalisen tyylin oppaaseen.
Päämies on yksin ja kokonaan vastuussa Widgetin valinnasta, integraatiosta ja näyttämisestä. Verified Reviews ei ota vastuuta, jos Widgetin visuaalinen ilme asiakkaan verkkosivuilla eroaa Verified Reviewsin luomasta ja tarjoamasta. Päämies ei saa mitenkään muuttaa Verified Reviewsin visuaalisen tyylin opasta ja Widget-mallipohjaa.
Jos Asiakas haluaa muokata Verified Reviewsin tarjoaman Widgetin ulkoasua, Verified Reviews antaa asiakkaalle verkko-osoitteen, jossa he voivat luoda oman Widgetinsä ja antaa heille reaaliaikaista tietoa sivuston arvostelujen lukumäärästä ja heidän keskiarviostaan.
Mikäli päämiehen tili on suljettu tai sen sopimus irtisanottu, sen tulee lopettaa Verified Reviews -palvelun Widgetin kaikki käyttö välittömästi. Mikä tahansa väärinkäyttö johtaa oikeuteen määrätä 100 EUR rangaistusmaksu todistetusta rikkomuksesta päivää ja Internet-sivustoa (URL) kohti, rajoittamatta vahinkoja ja korkoja, jotka Verified Reviews saattaa periä vahingonkorvauksena.

 

4.4 Verified Reviews Kauppiaan profiilisivun (tai "todistaminen") säännös

Verified Reviews tarjoaa asiakkaalle verkkosivun, joka on hakukoneiden indeksoima ja jolla kaikki Internetin käyttäjät voivat lukea kaikki asiakkaan asiakasarvostelut, jotka ovat korkeintaan yhden vuoden vanhoja.
Jos asiakasarvostelut on kerätty ainoastaan asiakkaan yrityksen sisäiseen käyttöön, voi asiakas pyytää, että hakukoneet eivät indeksoi tätä sivua.

 

4.5. Kohtuullisuus

Asiakkaalle tiedotetaan, kun heidän asiakkailtaan vastaanotetaan kielteisiä arvosteluita. Arvostelu on negatiivinen, jos se saa arvosanan 2 tai vähemmän. Nämä arvostelut löytyvät helposti asiakkaan taustajärjestelmässä kohdassa nimeltä "Asiakkaan arvostelut - Esimoderoinnit".
Taustajärjestelmän kautta asiakas voi ottaa yhteyttä ja vastata asiakkaalle, joka on jättänyt kommentin ja arvostelun. Asiakkaan antama vastaus julkaistaan asiakkaan vahvistettujen arviointien Kauppiaan profiilisivulla (tai "todistusmenettelyllä"). Asiakas saa sähköpostin, jonka avulla hän voi lukea minkä tahansa päämiehen lähettämän viestin.
Asiakas voi vastata tähän viestiin, mutta ei voi muuttaa arvostelua. Myös päämiehelle ilmoitetaan mistä tahansa asiakkaan jättämästä viestistä. Nämä keskustelut näkyvät Internetin käyttäjille.
Asiakkaan antama vastaus julkaistaan asiakkaan vahvistettujen arviointien Kauppiaan profiilisivulla (tai "todistusmenettelyllä"). Arvostelua ei voida muuttaa.
Keskustelut näkyvät Internetin käyttäjille, ellei päämies piilota niitä Back Officessa.
Tämän prosessin ansiosta päämiehellä on mahdollisuus pyytää selitystä, kun arvio ja/tai kommentti ei vaikuta oikeutetulta, sekä mahdollisuus vastata.
Verified Reviewsin ei pidä missään tapauksessa puuttua päämiehen ja tämän asiakkaan väliseen suhteeseen. Asiakkaalla on vastuu käsitellä kaikki vaikeudet, jotka saattavat aiheutua asiakkaan seuraamasta arvostelun hankkimisesta.

 

4.6. Tilastot

Back Officen kautta päämiehellä on pääsy Verified Reviewsin keräämien arvostelujen perusteella tehtyihin raportteihin ja tilastoihin.

 

5. Rahoitusedellytykset

5.1 Hinnoittelu

Verified Reviewsin valikoimassa on erilaisia paketteja, riippuen tilausten määrästä, Solution-palvelun käsittelemien arvostelujen lukumäärästä, ja tilausten keskihinnoista (jos keskiarvoisen tilauksen hinta yli 300 euroa, paketin hintaan lisätään premium).
Pakettien hinnat ovat näkyvillä verkkosivuilla osoitteessa https://www.verified-reviews.co.uk osiossa "Hinnoittelu".
Jos pakettiin sisältyvien tilausten määrä ylittyy, aAsiakas maksaa lisämaksun jokaisesta ylimääräisestä tilauksesta. Tämän maksun suuruus riippuu valitusta paketista ja tilausten keskihinnasta; se lisätään paketin alkuperäiseen hintaan.
Maksu pakkaukselle ja kaikille lisämaksuille, jotka veloitetaan lisätilausten vuoksi, mahdollisesti, tapahtuu suoralla veloituksella joka kuukausi.
Yleisenä sääntönä Verified Reviews viittaa ainoastaan päämiehen antamiin tietoihin, jotta sille voidaan tarjota paketti, joka täyttää sen tarpeet. Sellaisia tietoja välitetään harkinnan mukaan päämiehen vastuulla, jälkimmäinen on oman liiketoimintansa ja siihen liittyvien tarpeiden yksinomainen käsittelijä. Verified Reviews ei puutu asiakkaan liiketoimiin. Verified Reviews ei ole vastuussa virheellisten neuvojen antamisesta, jos asiakkaan antamat tiedot osoittautuvat vääriksi tai puutteellisiksi, tai jos tilausten todellinen määrä on enemmän tai vähemmäin kuin arvioitiin tai ennustettiin.
Pakettiin sisältyy ehto joukosta palveluita, jotka vaihdetaan Verified Reviews -yhtiölle vähintään yhden näiden palvelujen määräysten mukaisesti kiinteänä ja täydellisenä korvauksena.
Lasku luodaan automaattisesti jokaisen maksun yhteydessä ja asiakas voi ladata sen muodostamalla yhteyden Back Officeen tai vastaanottamalla sen sähköpostitse määrittämällä sähköpostiosoitteen Back Officessa.
Ensimmäisen maksun päivämäärä määritellään tarkoissa ehdoissa.
Verified Reviews ei hyväksy maksua sekillä. 20 % lisämaksua sovelletaan maksuihin, jotka on tehty tilisiirtoina.
Verified Reviews pitää kaikki maksut, jotka on tehty tilatusta paketista. Mitään pro-rata -palautuksia ei voi pyytää, mikäli tämä sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä johtuen.
Jos asiakas laiminlyö maksuvelvollisuuksiaan, Verified Reviews pidättää oikeuden estää pääsyn henkilökohtaiselle tilille ja lopettaa heidän palvelunsa.
Jos asiakas ei maksa maksamattomia summia, tämä sopimus irtisanotaan ja asiakkaan tili poistetaan pysyvästi. Verified Reviews voi myös ryhtyä oikeustoimiin vaatiakseen vahingonkorvauksia kärsineistä vahingoista.

 

5.2 Koeaika

Verified Reviews voi tarjota asiakkaalle Solution-yhtiön ilmaisun kokeilujakson. Siinä tapauksessa tämän ilmaisen kokeilujakson ehdot ja erityisesti sen kesto määritellään päämiehelle kirjallisesti rekisteröinnin yhteydessä.
Rekisteröitymishetkestä lähtien asiakkaan täytyy noudattaa täällä kuvattuja käyttöehtojaja mitä tahansa erityisiä voimassaolevia käyttöehtoja huolimatta siitä liittyivätkö he ilmaiseen koeaikaan tai ei.

 

6. Verified Reviews -yrityksen velvoitteet, vastuut ja sitoutuminen

6.1. Solution-palvelun tarjonta ja toiminta

Verified Reviewsin palveluiden katsotaan tapahtuneen heti kun Solution tarjottu asiakkaalle käytettäväksi. Verified Reviewsin ainoa velvollisuus on sallia päämiehen käyttävän Solution-palvelua. Verified Reviews ei ole vastuussa asennusvirheistä tai väärästä tai sopimattomasta käytöstä, joiden voidaan osoittaa johtuvan asiakkaasta.
Verified Reviews sitoutuu ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat keinot, menetelmät ja toiminnat varmistaakseen Solution-palvelun laadun ja jatkuvuuden. Verified Reviews on vain tarkoituksen tavoitteen sitoma,
Solution toimii monimutkaisen teknisen järjestelmän pohjalta, johon liittyy tietynlaisia parametrejä, joita Verified Reviews ei pysty välttämättä aina kontrolloimaan. Sen palvelut toimivat omistetulla infastruktuurilla, joka käyttää Internet-verkon resursseja.
Asiakkaan tulisi siitä syystä olla tietoinen siitä, että tekniset ongelmat voivat vaikuttaa tähän verkkoon ja aiheuttaa hidastumista tai saatavuusongelmia tehden yhteyden mahdottomaksi. Verified Reviews ei voi taata keskeyttymätöntä pääsyä verkkosivustolleen. Se ei ole vastuussa mahdollisista vaikeuksista päästä sivustolle Internet-häiriöiden vuoksi.
Verified Reviews pidättää oikeuden estää pääsyn väliaikaisesti Solution-palveluun sen ollessa tarpeellista infastruktuurin toimintaan liittyvistä syistä, kuten esimerkiksi palvelimen ylläpito.
Jos Verified Reviews havaitsee tietoturvaloukkausen, joka voisi vakavasti vaarantaa Solution-palvelun ja asiakastietokannan turvallisuutta, se pidättää oikeuden sulkea palvelunsa väliaikaisesti ilman varoitusta korjatakseen tietoturvaloukkauksen niin pian kuin mahdollista.

 

6.2. Arvostelujen keräysprosessi

Kerätessään arvosteluja Verified Reviews lupaa olla valitsematta asiakkaita heidän tyyppinsä tai heidän ostokertojensa perusteella. Kaikkia asiakkaita tullaan täten arvioimaan.
Jokainen arvostelu linkitetään yhteystietoon.
Arvostelut pitää lähettää 3 kuukauden sisällä siitä, kun kutsu vastaanotettiin sähköpostiin. Täten lähettämisessä on aikarajoitus.
Verified Reviewsillä on tietoa, jonka avulla se voi tunnistaa asiakkaan ja vahvistaa, että he todellakin tekivät oston.

 

6.3. Menettely arvostelun kirjoittajan tunnistamiseksi

Verified Reviewsin ratkaisu perustuu siihen, että arvosteluja kerätään tuotteen tai palvelun oston jälkeen. Sen vuoksi päämiehen arvostelupyynnöt yhdistetään ostokokemukseen ja selvästi tunnistettuun asiakkaaseen. Tunnistuksen voi tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla, joka mahdollistaa suoran yhteyden asiakkaaseen.

 

6.4.Kerättyjen arvostelujen sisältö ja monitorointi

Verified Reviews on luotettu kolmas osapuoli. Se takaa asiakkaille ja heidän asiakkailleen täyden läpinäkyvyyden.
On huomattava, että kommentit eivät saa olla ristiriidassa sovellettavien lakien tai säännösten kanssa.
Verified Reviews ei missään tapauksessa puutu päämiehen ja tämän asiakkaiden väliseen suhteeseen. Verified Reviews ei ole mitenkään vastuuvelvollinen, jos asiakkaat eivät vastaa arvostelupyyntöihin, tai jos kävijöiden tai tilausten määrä vähenee, tai jos negatiivisen arvostelun julkaisu tai tilauksen toteutuminen aiheuttaa ongelmia.
Verified Reviews tarkistaa tehtyjen arvostelujen alkuperän, yleensä tunnistamalla IP-osoitteen.
Se ei voi kuitenkaan taata arviointijärjestelmänsä virheetöntä toimintaa IT- ja digitaalisten järjestelmien tyypillisten riskien ja oikkujen vuoksi, kuten esimerkiksi hakkerointi, kaappaus, virukset ja petos.

 

6.5 Asiakastietojen tallentaminen, käyttö ja salassapito

Verified Reviewsin tallentaa ja säilyttää asiakastietokannan, asiakkaiden arvostelut ja yleisemmin kaikki tiedot, joita Solution-yhtiön toiminnan yhteydessä säilytetään ja pidetään tälle omistetuilla ja turvallisilla palvelimilla. Se varmistaa, että asiakkaiden henkilötiedot pidetään täysin salassa.
Julkaistut arvostelut sisältävät seuraavat tiedot asiakkaasta:
• Etunimi
• Sukunimen ensimmäinen kirjain
• Arvostelun lähettämisen päiväys ja kellonaika
• Oston päivämäärä
• Ostettu tuote
• Ostopaikka tai lähetyksen toimituspaikka
Nämä henkilötiedot sekä asiakkaan arvostelu ja arvio saatetaan lähettää myös Verified Reviewsin yhteistyökumppaneille (hakukoneille, hakemistoihin, vertailusivustoille, markkinapaikoille tai oppaisiin) kaikenlaisiin verkkojulkaisutarkoituksiin, jotta yleisö lukee näitä arvosteluja.
Asiakkaalla on oikeus vastustaa kirjallisesti tietojensa jakamiseen hakemistoihin, vertailusivustoille, markkinapaikoille ja oppaisiin.
Verified Reviews käyttää aAsiakkaiden henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, pelkästään Solution-yrityksen yhteydessä ja vain tämän mainitun Solution-yrityksen tarkoituksiin. Verified Reviews ei voi käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille, edes kaupallisiin tarkoituksiin.
Yleisesti Verified Reviews ei julkaise asiakkaseen liittyviä tietoja, joista heidän henkilöllisyytensä voi päätellä tai joiden vuoksi heidän yksityisyydensuojansa voisi vaarantua (koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottokortin numero, jne.) ellei asiakas ole tehnyt näistä tiedoista julkisia.

 

6.6 Vastuut ja rajoitukset

Asiakas ei saa pitää Verified Reviewsiä vastuussa Solution-palvelun toimimisesta, mikäli asiakkaan IT-laitteet eivät toimi, osoittautuvat vanhentuneiksi tai riittämättömiksi.
Päämiehellä on täysi vastuu tietotekniikkalaitteistaan.
Tietotekniikkalaitteiden minimivaatimus on Internet-yhteys ja digitaalinen laite, joka sallii pääsyn siihen yhteyteen.
Verified Reviews -yritystä ei voida pitää vastuussa mistään ongelmasta, joka ilmenee sen tuloksena, että päämies antaa väärää tai riittämätöntä tietoa.
Sama koskee seuraavia tilanteita:
- Ratkaisun epätavallinen käyttö;
- päämiehen käyttövirhe;
- sellaisen kolmannen osapuolen huoltotyö, joka ei ole saanut oikeuksia päämieheltä ratkaisun korjaamiseen;
Solution-palvelun asennuksen poisto;
- Solution-palvelun käyttämättä jättäminen tai sen osittainen käyttö.
Yleisesti ottaen Verified Reviews ei ole vastuussa mikäli Solution-palvelua ei voit käyttää ulkoisen tapahtuman vuoksi, joka on Verified Reviewsin valvonnan ulkopuolella.
Verified Reviews ei ole vastuussa hakukoneiden lisäämistä, asiakkaan yleisluokituksesta ja kerättyjen arvostelujen lukumäärästä, tai niiden listauksesta asiakkaan verkkosivulla.
Lopuksi, Verified Reviews ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään välillisistä vahingoista, joista asiakas on joutunut kärsimään tämän sopimuksen täytäntöönpanoon tai kehitykseen liittyen tai sen tuloksena.
Välilliset vahingot sisältävät etenkin, mutta eivät rajoitu, tulojen tai voittojen menetys, tietojen menetys, mahdollisuuksien menetys, liiketoiminnan vahingot, sekä valitusten tai kolmansien osapuolten asiakkaalle esittämien reklamaatioiden seuraukset.

 

6.7 Valvontaprosessi

6.7.1 Yhteenveto

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kerätty sisältö on niin näiden kuin sivuston yleisten käyttöehtojen mukaista, valvomalla julkaisuja, hyläten tai poistaen kyseistä sisältöä.
Kaikki valvontaprosessiin liittyvät henkilöt ja toimet ovat tunnistettavissa sekä jäljitettävissä.
Verified Reviews tarkistaa arvostelut ennen niiden julkaisemista, käyttäen sekä automaattista että ihmisen suorittamaa tarkistusta.

 

6.7.2 Moderaattorin roolit ja resurssit

Valvonta suoritetaan tietokonetyökalujen avulla ja/tai ihmisten avulla, joihin yleensä viitataan nimellä moderaattorit.
Moderaattorin roolilta vaaditaan seuraavat kyvyt ja välineet:
- hyvä kielitaito siinä kielessä, jolla arvostelu on kirjoitettu.
Tämä sujuvuus on varmistettava objektiivisesti ennen tehtävään nimittämistä. Tason täytyy vastata "Taitavaa kielenkäyttöä" CEFR-kielitaito asteikkoa käytettäessä (Taso C2).
- pääsy kerätyn asiakkaan arvostelun koko sisältöön;
- pääsy kirjoittajan henkilöllisyyteen liittyviin tietoihin, jotka kerättiin, kun arvostelu lähetettiin, jotta kirjoittajaan voitaisiin ottaa yhteyttä tarpeen vaatiessa;
- pääsy kaikkiin tietoihin, jotka liittyvät arvostelun lähetykseen (saman arvostelun lähettämiskertojen määrä ensimmäisen hylkäyksen jälkeen)
- pääsy kirjoittajaa koskevaan tietohistoriaan (julkaistujen arvostelujen määrä, edellisten arvostelujen aihe)
- kyky delegoida − jäljitettävissä olevalla tavalla − asiakkaan arvostelun moderaatiota toiselle moderaattorille

 

6.7.3 Esivalvonta

Automatisoitu esivalvonta
Verified Reviews käyttää automatisoitua esivalvontajärjestelmää, joka estää sellaisten arvostelujen julkaisemisen, mitkä sisältävät:
- laitonta tekstiä, mukaan lukien uhkaavat, loukkaavat ja syrjivät kommentit.
- mitäänsanomatonta sisältöä
- henkilötietoja
Henkilön suorittama esivalvonta
Automatisoidun esivalvonnan lisäksi Verified Reviews voi pyynnöstä henkilön ihmisen suorittaman esivalvontajärjestelmän.
Tällä henkilön suorittamalla esivalvontajärjestelmällä estetään julkaisukelvottomien arvosteluiden julkaiseminen.

 

6.7.4 Asiakasarvostelujen valvonnan aikaraja

Verified Reviews sitoutuu kunnioittamaan samaa aikarajaa kaikkien arvosteluiden moderoinnin suhteen.
Kesto tulee automaattisesti olemaan D+7, jossa D on se päivämäärä, jona arvostelu on lähetetty.
Tietyissä tapauksissa tätä viivettä saatetaan jatkaa pituuksiin D+14, D+21 tai D+30 (enimmäisaikaraja)

 

6.7.5 Jälkivalvonta

Henkilön suorittama jälkivalvonta
Esivalvontajärjestelmän lisäksi, Verified Reviews käyttää henkilön suorittamaa jälkivalvontaa.
Tämä järjestelmä mahdollistaa sen, että sellaiset arvostelut, jotka täyttävät asiakkaan arvostelun hylkäyksen kriteerit, voidaan pyydettäessä hylätä.
Jälkimoderointi ja kirjoittajan peruutusoikeus
Verified Reviews hyväksyy arvostelun peruuttamisen kirjoittajan pyynnöstä.
Arvostelu säilyy silti tallennettuna vahvistettujen arvostelujen tietokannoissa.
Julkaistun arvostelun kirjoittaja ei voi pyytää, että sitä muokataan.
Hänellä on oikeus perua arvostelunsa ja pyytää, että voi kirjoittaa uuden.
Jos tuotteen tai palvelun omistajuus muuttuu tai sen ominaisuuksia muutetaan merkittävästi, Verified Reviews voi poistaa tai arkistoida kaikki tätä edeltävät arvostelut.
Verified Reviews säilyttää kaikki poistetut arvostelut tietokannoissaan.

 

6.7.6 Muokkaukset ja muutokset

Verified Reviews ei koskaan muokkaa tai poista asiakasarvosteluja. Verified Reviews ei myöskään:
- korjaa arvostelun kirjoitusvirheitä
- muuta jäsenen käyttäjänimeä
- paljasta osaa arvostelutekstistä
- muokkaa annettua arvosanaa
Harvoissa tapauksissa arvosteluissa annettuja nimiä ja puhelinnumeroita voidaan korvata tähdillä, jotta tietosuoja säilyy.

 

6.8.Julkaisu- ja näyttökriteerit

Arvostelujen näyttäminen
Verified Reviews näyttää kaikki arvostelut, sekä positiiviset että negatiiviset, niin kauan kuin niitä ei ole hylätty moderaatioprosessin aikana. Verified Reviews ei myöskään valitse julkaisemiaan arvosteluja.
Verified Reviews näyttää arvostelut kronologisessa järjestyksessä uusimmastavanhimpaan arvostelun jättöpäivän perusteella.
Verified Reviews näyttää arvostelut kokonaisina.
Verified Reviews näyttää jokaisesta arvostelusta vähintään seuraavat tiedot:
- arvostelun jättöpäivä ja aika
- ostotapahtuman päivämäärä
- kirjoittajan etunimi ja hänen sukunimensä ensimmäinen kirjain
Seuraavat saatetaan myös näyttää:
- ostetun tuotteen nimi
- ostopaikka tai lähetyksen toimituspaikka
Verified Reviews voi näyttää jokaisen arvostelun alapuolella arvostellun tuotteen tai palvelun edustajan vastausoikeuden. Verified Reviews ei kokoa tai punnitse arvosanaa Verified Reviews näyttää läpinäkyvästi jokaisen päämiehensä keskimääräisen arvosanan. Arvosana saadaan käyttämällä seuraavaa laskentamenetelmää:
- Laskemme kaikkien julkaistujen arvostelujen numeroarvioiden keskiarvon viiden desimaalin tarkkuudella
- Jotta voidaan tehdä arvio yhden ja viiden välillä: tämä keskiarvo, viiden desimaalin tarkkuudella, pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella
Jotta voidaan tehdä arvio yhden ja kymmenen välillä: tämä keskiarvo, viiden desimaalin tarkkudella, kerrotaan kahdella ja pyöristetään sitten yhden desimaalin tarkkuudella
Internetin käyttäjien eduksi Verified Reviews näyttää kaikki sivustoarvostelut, jotka on kerätty 12 peräkkäisen kuukauden ajalta.
Sivustoarvostelut, arvosteluiden määrä, sekä keskiarvoluokitus lasketaan samalta aikaväliltä ja näytetään Verified Reviews Kauppiaan profiilisivulla (tai "todistaminen").

 

6.8.2 Raportointi arvostelusta, joka sisältää laitonta tai sopimatonta sisältöä

Verified Reviews sallii raportoinnin arvosteluista, jotka sisältävät laitonta tai sopimatonta sisältöä. Tällaisista arvosteluista voi raportoida seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: moderation@avis-verifies.com tai asiakkaan Kauppiaan profiilisivun (tai "todistaminen) kautta.

 

6.8.3 Päämiehen vastausoikeus

Verified Reviews antaa arvioidun tuotteen tai palvelun edustajalle mahdollisuuden vastata arvosteluun milloin tahansa asiakkaan Back Officen kautta. Edustaja voi käyttää tämän tilaisuuden:
- kertoakseen oman näkemyksensä faktoista (mahdollisuus liittää tätä tukevia tietoja)
- kiittääkseen arvostelijaa kirjoituksesta ja vastatakseen kommentissa kysyttyihin kysymyksiin
- kertoakseen muutoksista, joita tuotteeseen tai palveluun on tehty arvostelun lähettämisen jälkeen
Vastaukset näytetään asiaankuuluvien arvostelujen alapuolella.

 

6.8.4 Arvostelujen lähettämisoikeuden menetys sellaisessa tapauksessa, jossa arvostelun kirjoittajan todetaan olevan laiton tai sopimaton moderaation jälkeen

Jos kirjoittaja henkilöllisyys tunnistetaan ja hän on lähettänyt yhden tai useamman arvostelun, jonka sisältö on ollut laitonta tai sopimatonta, Verified Reviews estää tätä kirjoittajaa lähettämästä enempää arvosteluja ja poistaa kaikki häneen liitetyt arvostelut.

 

7. Päämiehen velvoitteet

Rekisteröitymishetkestä lähtien, päämiehen täytyy noudattaa tässä kuvattuja käyttöehtoja sekä kaikkia muita voimassaolevia erityisiä käyttöehtoja. Päämies sitoutuu noudattamaan erityisesti seuraavia velvoitteita:

 

7.1 Hyväksymisen arvioinnit

Päämiehen tulee hyväksyä kaiken tyyppiset arvioinnit ostokokemuksen seurauksena. Heillä on mahdollisuus kieltäytyä arvioinnista tai siihen vastaamisesta, mikäli se näyttää perusteettomalta.
Päämies ei saa missään olosuhteissa luoda väärennettyjä arviointeja väärennetyjen tilausten avulla, väärennetyillä komenneteilla tai millään muilla manipulaatiomuodoilla. Tämän lisäksi päämies ei saa estää negatiivisten palautteiden saamista käyttämällä väärin Solution-palvelun toiminnallisuuksia. Mikäli päämies harjoittaa tällaista toimintaa, Verified Reviews voi ryhtyä oikeustoimiin asiakasta vastaan ja voi irtisanoa heidän sopimuksensa.
Jokainen väärennetty arvostelu johtaa 100 EUR suuruiseen sakkoon, rajoittamatta vahingonkorvauksia ja korkoja, joita Verified Reviews voi vaatia korvauksena.

 

7.2 Käyttäjänimen ja salasanan turvallisuus

Päämies on yksin ja yksinomaan vastuussa käyttäjänimen sekä salasanan salassapidosta ja käytöstä. Sen täytyy varmistua siitä, että vain heillä on pääsy omaan henkilökohtaiseen tiliin ja tarvittaessa valtuuttaa toinen henkilö heidän vastuunalaisena. Sen tulee suorittaa kaikki mahdolliset varotoimet suojellakseen itseään kolmansilta osapuolilta, joilla voi olla tilapäinen pääsy kyseessä oleviin kirjautumistietoihin, välttäen yrityksen toimintojen luvatonta käyttöä.
Sen tulee ilmoittaa Verified Reviewsille välittömästi, mikäli hän tunnistaa tietoturvaloukkauksen, erityisesti vapaaehtoisesta tietojen luovuttamisesta tai käyttäjätunnuksen ja salasanan väärinkäytöstä, jotta Verified Reviews voi välittömästi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisen turvallisuusrikkomuksen korjaamiseksi.
Jos käyttätunnus ja salana häviää tai niitä käytetään väärin, on käytettävä menettelyä uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan saamiseksi. Tämä menettelytapa on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.verified-reviews.co.uk/ "Kirjaudu sisään" -linkin alla.
Päämies yksin kantaa mahdolliset seuraukset, jotka johtuvat käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä kolmansien osapuolten toimesta. Päämies on erityisesti vastuussa asikkaiden henkilötiedoista, jotka on saatu tai luovutettu henkilökohtaisen tilin kautta.

 

7.3. Pääsy asiakkaan sivulle

Päämies on yksin vastuussa pääsystä heidän verkkosivulleen. Sillä on vastuu tehdä kaikki tarpeellinen mahdollistaakseen tämän pääsyn, mukaan lukien Internet-yhteyden maksaminen, sillä ilman tätä pääsyä Solution-palveluun pääsy ei ole mahdollinen.

 

7.4. Omistus ja arvostelujen käyttö

7.4.1 Omistus ja arvostelujen käyttö

Asiakas antaa päämiehelle ilmaiseksi täyden omistusoikeuden arvosteluihin, siten että päämies on Solution-palvelun luomien arvostelujen ainoa omistaja. Asiakkaalle annettuihin arvostelujen oikeuksiin sisältyy ikuinen, siirrettävissä oleva, peruuttamaton oikeus, todennäkeisesti kolmansien osapuolien alilisenssin alaisena, (a) käyttää, uudelleentoistaa, muokata, mukautettaa, kääntää, jakaa, julkaista, luoda johdannaistöitä, esittää julkisesti, ja tuoda arvostelut saataville missä tahansa maailmassa missä tahansa mediassa tai muodossa, nykyajassa tai tulevaisuudessa; ja (b) käyttää asiakkaan henkilötietoja, jotka annettiin arvostelua lähetettäessä.
Siitä huolimatta asiakas pidättää oikeutensa pyytää arvostelunsa takaisinvetoa näin halutessaan.
Tällaisen pyynnön jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa vahvistuksen arvostelun peruuttamisesta sekä pyynnön uudesta arvioinnista.
Asiakas tiedostaa sekä hyväksyy, etteivät julkaistut arvostelut ole yksityisiä taikka luottamuksellisia.
Asiakas on vapaa käyttämään niitä, mukaan lukien kaupalliset tarkoitukset. Päämiehen tulee kertoa asiakkailleen tästä.
Mikäli päämies ei täytä velvoitteitaan, mukaan lukien maksettavien summien maksaminen, Verified Reviewsistä tulee näiden arvosteluiden omistaja.

 

7.4.2 Verified Reviewsin sekä sen kumppaneiden käyttöoikeudet arvosteluihin

Asiakas antaa Verified Reviewsille oikeuden käytää arvosteluita ilmaiseksi, omassa sekä kumppaneiden (alilisenssien muodossa) mediassa, sisältäen oikeuden näyttää, jäljitellä ja levittää arvosteluita julkisuuteen Verified Reviewsin ja tämän kumppaneiden (alilisenssien mudossa) verkkosivustoilla sekä sovelluksissa. Nämä oikeudet myönnetään koko maailmalle, asiakkaan ja Verified Reviewsin välisen liikesuhteen ajaksi.

 

7.5 Annettujen tietojen täsmällisyys sekä laillisuus

Asiakas takaa Verified Reviewsille antamiensa henkilötietojen täsmällisyyden sekä aitouden. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen siitä, että heidän henkilötietonsa jaetaan Verified Reviews -yrityksen kanssa, osana Solution-palvelun toteutusta, kerätä heidän hyväksyntänsä ja noudattaa 6.1.1978 voimaanastuneen tietosuojalain yleisiä säännöksiä. Asiakas on yksin vastuussa asiakkaidensa puolesta minkä tahansa tietojen puutteesta, virheellisyydestä, virheistä tai puutteista liittyen henkilökohtaisiin tietoihin. Asiakas pitää Verified Reviewsiä haitattomana sellaisten toimien ssuhteen, johon asiakas voi ryhtyä vedoten näiden laillisten määräysten rikkomisen vuoksi.
Asiakas lupaa olla millään tavalla levittämättä mitään rasistista, aggressiivista, loukkaavaa, pornografista, syrjivää, haitallista, häpäisevää ja yleisesti laitonta tietoa Ratkaisun avulla. Asiakasta on myös kielletty myymästä laittomia tuotteita.

 

7.6 Velvollisuus yhteistyöhön

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Verified Reviews:lle muutoksista liiketoimintaan. Asiakas suostuu myöskin ilmoittamaan viipymättä, minkä tahansa poikkeuksen koskien ratkaisun käyttöä.
Yleisesti päämies lupaa tehdä yhteistyötä Verified Reviewsin kanssa tarjotakseen ajoissa mitä tahansa tietoa ja asiakirjoja, mitä pidetään tarpeellisina ja mitä Verified Reviews on pyytänyt palvelunsa tarjoamiseksi. Asiakas lupaa lähettää Verified Reviewsille spontaanisti kaiken tiedon ja asiakirjat, jotka ovat tarpeellisia tämän sopimuksen toimeenpanoon.

 

7.7 Henkilökohtaisen tilin jäädyttäminen tai lopettaminen

Jos asiakas ei täytä veloitteitaan, Verified Reviews voi oikeuksiensa nojalla keskeyttää palvelunsa siihen asti, kunnes riidan sovintoratkaisu tai oikeudellinen ratkaisu on saavutettu.
Mikäli päämiehen tili on suljetaan tai irtissanotaan lopullisesti, päämiehen jatkuva palveluiden käyttö tai Solution-palveluun liittyvä ohjelmointi tulee olemaan ankarasti kielletty, lukuun ottamatta jo kerättyjen arvosteluiden näyttäminen. Päämiestä on myös kieletty mainitsemasta Verified Reviesin nimeä missään tapauksessa ja käyttämästä mitä tahansa grafiikoita tai visuaalisia esityksiä, jotka liittyvät Verified Reviewsiin ja sen palveluihin. Mikä tahansa sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa 100 EUR sakkoon, joka peritään päämieheltä jokaisesta päivästä.

 

7.8 Viivästynyt maksu

Mikäli lasku maksetaan myöhässä, Ranskan kauppalain artikkelin L441-6 ja D441-5 säännösten mukaisesti on maksettava myöhästymismaksu, joka on saman suuruinen kuin Central European Bankin soveltamat korot sen viimeisimpään uudelleenrajoitustoimintaan sekä 10 prosenttia, 40 EUR velan palautusmaksun lisäksi.

 

8. Asiakkaan velvollisuudet ja sitoumukset

Asiakkaiden pitää täyttää tietyt kriteerit ennen kuin he voivat jättää arvostelun, nimenomaisesti:
- olla luonnollinen henkilö
- ei olla eturistiriidassa
- on henkilökohtaista kokemusta ostoksesta tai tuotteesta, jota arvostelu koskee
Asiakkaan pitää varmistaa, että noudattaa näitä ehtoja.
Asiakkaaseen voidaan myöskin olla yhteydessä varmennustarkoituksissa.

 

9.Immateriaalioikeudet

9.1 Verified Reviewsin oikeudet

Verified Reviews takaa omistavansa kaikki immateriaalioikeudet, jotka vaaditaan Solution-palvelun. liäsominaisuukdisen ja "Verified Reviews" -brändin tarjoamiseen. Se takaa vastaavasti, että sen tuottamat palvelut eivät muodosta minkäänlaista kopiota jo olemassa olevasta työstä.
Näissä olosuhteissa Verified Reviews takaa, että päämies on sellaisia rikkomuksia vastaan, joita kuka tahansa henkilő voi käynnistää sitä vastaan ja vaatia teollisia ja tekijänoikeuksia, jotka ovat Verified Reviews -yrityksen tai the Widgets -yrityksen palveluiden, "Verified Reviews" -ryityksen tai Solution-palvelun sijoittaman isännöidyn ohjelmiston tarjoamia ja päämiehen esille asettamia.
On huomioitava, että Verified Reviews sijoittaa Solution-ohjelmiston päämiehen käyttöön ainoastaan tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla ja tiukasti täällä laadittujen ehtojen mukaisesti. Sama koskee Verified Reviews -yrityksen design-malleja ja "Verified Reviews" -tavaramerkkiä.
Niiden määräyksiä ei voida pitää siirtona minkään immateriaalioikeuuden Ranskan Immateriaalioikeuskoodin merkityksen mukaisesti päämiehen hyödyksi. Verified Reviews -paketin tilaus ei anna päämiehelle mitään immateriaalioikeuksia Solution-ohjelmistoon ja brändin suunnittellun, jotka säilyvät Verified Solutions -yrityksen yksinomaisena omaisuutena. Päämies sitoutuu kunnoittamaan Verified Reviewsin oikeuksia

 

9.2. Solution-yrityksen käyttöehdot ja kiellot

Solution ei saa itse osallistua taikka sallia kolmannen osapuolen osallistua ratkaisun työstöön. Päämies sitoutuu käyttämään Solution-palveluun liittyvää tietoa omiin vaatimuksiinsa ja vain nimenomaiseen tässä sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen, joka muodollisesti sulkee seuraavat mahdollisuudet pois:
- väliaikaisesti tai pysyvästi Solution-palvelun uudelleentuottaminen käyttöönsä, osaksi tai kokonaan, millä tavalla ja missä muodossa tahansa, mukaan lukien lataamalla, näyttämällä, ohjelmistoa käyttämällä tai tallentamalla; - kääntämällä, sopeuttamalla, järjestämällä tai muuttamalla Solution-palvelua, viemällä sen tai yhdistämällä se muun ohjelmistosovellutuksen kanssa; - tekemällä minkälaisen kopion tahansa koko Solution-palvelusta tai sen osasta; - muuntamalla (etenkin purkamalla), muuntamalla, sopeuttamalla (etenkin kääntämällä), järjestämällä, ja yleisemmin muuntamalla Solution-palvelun kokonaisuutta tai sen osaa.
Päämies suostuu prosessoimaan, levittämään, lataamaan tai lähettämään ratkaisun kautta ainoastaan tietoja, joiden käyttö ei laiminlyö mitään teollis- tai immateriaalioikeuksia tai mitään muutakaan yksityisoikeutta, tai jouda rikolliseen rikkeeseen.
Päämies ei saa levittää Solution-palvelun kautta mitään sisältöä, joka sisältää tietokoneviruksia tai mitään muuta koodia, tiedostoa tai ohjelmaa, joka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa ohjelmiston, tietokoneen tai tietoliikennetyökalun tai minkä tahansa muun listalla mainitsemattoman laitteen toimivuutta.

 

10. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja välittämisen osalta Verified Reviews ja asiakas sitoutuvat noudattamaan kyseisten tietojen käsittelyä koskevia lakeja ja määräyksiä sekä noudattamaan 6. elokuuta 2004 päivätyn Ranskan lain 2004-801 määräyksiä yksityishenkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä, jolla muutetaan 6. tammikuuta 1978 annettua Ranskan lakia nro 78-17 tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja henkilökohtaisista vapauksista.
Verified Reviews takaa erityisesti, että päämiehillä, asiakkailla ja Verified Reviewsin verkkosivuilla käyvillä ihmisillä on oikeus tallennettuihin henkilötietoihin, kuten myös oikeus muokata, korjata, estää tai poistaa kyseessä olevat tiedot tai vastustaa niiden prosessointia.
Verified Reviews tekee asianmukaiset toimenpiteet taatakseen näiden tietojen luottamuksellisuuden, suojellakseen niiden sisältöä ja välttääkseen niiden väärinkäyttöä tai paljastamista.

 

10.1 Henkilökohtaiset tiedot kolmansille osapuolille

Kaikille linkin kautta Verified Reviews -sivustolla käyville ilmoitetaan, että Verified Reviews saattaa kerätä henkilökohtaisia tietoja verkkosivustolla http://www.verified-reviews.co.uk/ vierailun yhteydessä myös evästeiden kautta.
Sen verkkosivut käyttävät Google Analytics-palvelua, joka kerää tietoa käyttäjän verkkokäyttäymisestä (mukaanlukien IP-osoite) evästeiden avulla. Tiedot säilytetään anonyymisti Google Inc. palvelimilla Yhdysvalloissa.
Tätä tietoa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Tilastot ja laskelmat sivuston käytöstä, sisällön käytöstä ja palvelujen käytöstä- Verified Reviews tutkii kehittääkseen verkkosivustonta palveluita - Kerää laajoja väestötietoja tilastojen laatimiseksi
Niitä säilytetään enintään vuoden.
Verified-Reviews ilmoittaa selvästisen verkkosivustolle http://verified-reviews.co.uk/ kirjautuville, että he voivat poistaa evästeet käytöstä selaimessaan tai selainpalkissa.
Kerätyt tiedot ovat ainoastaan Verified-Reviewsin käytössä. Kaikki tietojen jakaminen kolmansille osapuolille tapahtuu ainoastaan asiakkaan aiemman suostumuksen nojalla.

 

10.2. Asiakkaan henkilötiedot

Asiakasta tiedotetaan, että luovutettuja henkilötietoja käytetään tämän jäseneksi rekisteröimiseen. Ne ovat tarkoitettu ainoastaan yrityksen sisäiseen käyttöön, erityisesti rekisteröitymisen sekä henkilöllisyyden varmentamisen, että profiilin luontiin, mikä mahdollistaa Verified-Reviews -yrityksen tarjonnan ja kommunikaation kehittämisen.
Verified-Reviews käyttää asiakkaan sähköpostia rekisteröitymisen vahvistamiseen, tiettyihin ilmoituksiin (kuten arvostelut, kommentit) ja asiakkaan kysymykseen vastaamiseen.
Lisäksi Verified-Reviews käyttää sähköpostia lähettääkseen uutiskirjeitä ja/tai lähettääkseen mahdollisesti uutiskirjeen tilanneita käyttäjiä kiinnostavia tarjouksia. Asiakkaat voivat lopettaa milloin tahansa tällaisten sähköpostien vastaanottamisen napsauttamalla sähköpostin lopusta löytyvää linkkiä.
Verified-Reviews tulee olemaan ainoa asiakkaan rekisteröimistä varten toimitettujen tietojen vastaanottaja, joita ovat: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, yrityksen osoite, pankkitiedot sekä integrointikoodit. Näiden tietojen jakaminen on erityisesti kielletty.
Tällaisia henkilökohtaisia tietoja säilytetään enimmillään 5 vuotta.

 

10.3. Käyttäjien henkilötiedot

Muistutetaan, että Solution-palvelun oteutuksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Lukuunottamatta etunimeä sekä sukunimen ensimmäistä kirjainta, Verified-Reviews sitoutuu olemaan jakamatta tietoja kolmansille osapuolille. Se käyttää henkilötietoja näiden ehtojen etujen toteuttamisessa Muunlainen käyttö on kielletty.
Tällaisia henkilötietoja säilytetään korkeintaan vuosi.

 

10.4. Oikeus tietoihin, niiden korjaamiseen, poistoon sekä varmuuskopiointiin.

Ranskan lakiasetuksen 78-17 6. Tammikuuta 1978 mukaan Verified-Reviews mahdollistaa henkilötietojen tarkastelun pyynnöstä.
Kuka tahansa voi pyytää tietojen korjausta tai poistoa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@verified-reviews.co.uk, tai postitse: S.A.S Net Reviews, NET REVIEWS, Avenue Robert Schuman 18-20, CS 40494 – 13002 Marseille. Tämän tulee todistaa henkilöllisyytensä

 

11. Reklamaatio - Tietopyyntö

Verified-Reviews pyrkii vastaamaan ja ratkaisemaan kaikki reklamaatiot parhaimpien mahdollisuuksiensa mukaan. Kysymykset sekä pyynnöt osoitteessa: info@verified-reviews.com, tai postitse: SAS Net Reviews, 18-20 avenue robert Schuman - CS 40 494 - 13002 Marseille12. Sovellettava laki ja toimivalta

Tähän sopimukseen sovelletaan Ranskan lakia. Kaikki riidat, liittyen tämän sopimuksen tulkintaan, suoritukseen taikka pätevyyteen tullaan yksinomaan käsittelemään Marseillen kauppakamarin toimivallan alla.